Skip to content

Cart

Your cart is empty

PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING

Før du kjøper, og bruker avrora.no Titanlaser AS sine produkter og tjenester, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.
Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.
Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy (link til Cookie på nettsiden).
Denne erklæringen inneholder detaljert informasjon om våre underleverandører. Dette har vi gjort for å være transparente. Hvis du ikke vil lese om disse finner du hovedinnholdet lett tilgjengelig her:

1. Personopplysninger og ansvar

2. Underleverandører utenfor EU

3. Behandling av personopplysninger

4. Sensitive og konfidensielle personopplysninger

5. Linker til tredjeparts nettsteder

6. Endringer i Personvernerklæringen

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR
Behandlingsansvarlig:
Titanlaser AS
Bentsebrugata 31A
00469 OSLO

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet.
Titanlaser AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og kontakt med Kundeservice.
Titanlaser AS innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre systemer:

1. Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
2. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
3. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret. Det er ikke frivillig å gi fra seg personopplysningene med mindre noe annet fremgår av denne erklæringen, eller av brukergrensesnittet til tjenestene.
Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av Titanlaser AS, og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.
Titanlaser AS plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.
Underleverandører:
Stripe, Bookly, iZettle, Facebook Ireland og Facebook Inc, GlobalSign

Stripe
Ved betaling med debet-/kredittkort lagres dine kortopplysninger hos Stripe som er PCI DSS-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form overfor XXX. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer, kun en referanse til transaksjonen i Stripe sine systemer.
Ved betaling med faktura lagres personopplysninger under (1) og (2) hos Stripe. Dette gjelder uansett hvilken måte fakturaen utstedes på, eller hvordan den betales.
Bookly
Bookly drifter plattformen for håndtering av booking av kjoleprøving. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med epostkorrespondanse med Kundeservice på XXX lagres på servere som er eiet og driftet av PageLook.no (FaceLook AS).
Ved bruk av chat lagres automatisk informasjon om IP-adresse og nettleser-versjon. Øvrige personopplysninger oppgis på frivillig basis, og du kan bruke tjenesten anonymt.
Facebook Ireland og Facebook Inc.
Facebook måler rekkevidden og resultatene til våre annonsekampanjer på Facebook.

GlobalSign
GlobalSign leverer SSL-sertifikater som vi benytter til kryptering av kommunikasjon i våre systemer. Informasjonen som innhentes i forbindelse med registrering av et SSL-sertifikat lagres på servere som er eiet og driftet av GlobalSign.
.
Registrartjenester (Internasjonale)
Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår Tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering.

UNDERLEVERANDØRER UTENFOR EU
Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, har erklært overholdelse av, EU-U.S. Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.
Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.
Stripe Privacy Shield-sertifisering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active

Alternativt kan du kontakte Kundeservice og la oss føre saken for deg.
Du kan også, på bestemte betingelser, som nærmere beskrevet på nettstedet til Privacy Shield, fremsette bindende megling når andre prosedyrer for tvisteløsninger er uttømt.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger hentes inn for at Titanlaser AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
Personopplysningene kan utleveres til tredjepart somTitanlaser AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.
Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Innsyn og retting
Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i vårt Kontrollpanel. Informasjon som er lagret i forbindelse med e-postkorrespondanse er tilgjengelig ved login i vårt Hjelpesenter.
Du kan også ta kontakte Kundeservice som besvarer henvendelsen din i løpet av 1 time innenfor ordinær kontortid.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.
Titanlaser AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

 

Dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET
Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.
Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet. Videre blir kontoens passord lagret med en saltet énveis hash-algoritme med variabel arbeidsfaktor.
All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.
Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.
Dersom Titanlaser AS blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til atTitanlaser AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Titanlaser AS plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.
Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.
Titanlaser AS er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

SENSITIVE OG KONFIDENSIELLE PERSONOPPLYSNINGER
Ingen av Titanlaser AS sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Titanlaser AS sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Titanlaser AS under noen omstendigheter.
I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

TREDJEPARTS FUNKSJONALITET OG NETTSIDER
Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.
Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.
Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om kontaktinformasjon ved forespørsler via dette nettstedet. Vi utleverer ikke denne informasjonen til andre, og du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret på ditt firma, samt at informasjon om deg blir slettet.

COOKIES / Informasjonskapsler

Vår nettside benytter cookies (informasjonskapsler), og ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Cookies er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker hjemmesiden vår. Dette er loggfiler som lagres på våre servere, som f.eks. IP-adresser, nettlesere, operativsystemer, bruk/navigasjon etc. De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Vi etterstreber oss til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkommen til å sende en e-post på avrora@titanlaser.no.

 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
Kunden aksepterer at Titanlaser AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:
Titanlaser AS plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Smykkegravering utføres på dagen

Vår smykkegraveringstjeneste tilbyr en rekke alternativer for å gjøre smykkene dine virkelig unike.

Enten du trenger en klokke, halskjede, anheng, giftering, seglring, mansjettknapper, evighetsring eller forlovelsesring gravert - vi har det du trenger!

Legg til det personlige preget ved å få smykket ditt gravert med dine initialer, et navn eller minneverdig dato, mønster, monogram, familjevåpen eller fingeravtrykk.

Vi bruker den nyeste teknologien for å sikre presisjon og nøyaktighet under gravering til en tilstrekkelig dybde, noe som sikrer at smykkene dine vil forbli personlige i mange år fremover.

Både forretnings- og private kunder kan stole på våre super raske, stedbaserte graveringstjenester for rask behandling.